Settepoteter
fra NORGRO
- grunnlaget for et godt resultat
Skip Navigation Links

ANOUK

Halvtidlig
Anouk er en ny sort til småpotetmarkedet, men kan også være aktuell til ordinær konsum. Stort avlingspotensiale. OBS! Svært følsom mot Sencor.
Knoller: 25-30 knoller pr plante, noe flatrunde knoller
Skallfarge: Gul
Kjøttfarge: Gul
Spiredvale: 7
Koketype: AB
PCN resistens: Resistent mot Ro1 og Ro 4
Tørråte: Moderat sterk (6) både på ris og knoll
Foma:
Flatskurv: Middels sterk (5)
Sølvskurv:
Stengelråte:
Virus: Moderat sterk (6)