Settepoteter
fra NORGRO
- grunnlaget for et godt resultat
Skip Navigation Links

Krav til varekvalitet

Publisert:   4/9/2023      av   Ole Morten Nyberg
"Forskrift om settepotet" har spesifisert kravene til varekvalitet ved omsetning av sertifiserte settepoteter, og NORGRO AS følger disse kravene i gjennomføringen av vår varekontroll.
Utdrag fra "Forskrift om settepotet"
 
C. Krav til varekvalitet

1. Settepoteter
skal ha minst mulig av sjukdommer og skadegjørere som kan forringe deres verdi som settepoteter.

2. Knollstørrelse:
• Tillatt størrelse er settepoteter som kan passere et sold med maskevidde 55 mm i kvadratiske masker, men stanser på et tilsvarende sold med maskevidde 30 mm.
• Største tillatte forskjell i størrelse innenfor en pakning er 15 mm.
• For mandelpotet er tillatt størrelse på settepotet 25-75 g.
• En pakning skal ikke inneholde mer enn 3 vektprosent med knoller som er større enn merkingen tilsier.
• En pakning skal ikke inneholde mer enn 3 vektprosent med knoller som er mindre enn merkingen tilsier.
• Grenser for knollstørrelse gjelder når det ikke er annen avtale mellom selger og kjøper.
 
3. Settepotetene i partiet skal:
a. være fri for frost- og varmeskader
b. være tørre og fri for kondensvann
c. være faste og ikke uttørket og skrumpne
d. i gjennomsnitt være fri for groer over 5 mm
e. være sortert og pakket slik at de er av ensartet kvalitet.
4. Settepotetene kan maksimalt ha 1 vektprosent vedhengende jord.
5. Ved pakking skal partiet tilfredsstille følgende krav i vektprosent:

Betegnelse på sykdom eller skader

Max vekt %

Vurderingsgrunnlag
a.  Bløte råter

b.  Tørre råter

1

Tydelig angrep av bløt råte

Tydelig angrep av potettørråte, fomaråte, fusariumråte eller annen tørr råte
c.  Mekaniske skader
d.  Misformede knoller

3

Sår, åpne sprekker, indre knusing eller lignende som er dypere enn 10 % av knollens lengde. Åpne sår som dekker mer enn 10 % av knollens overflate.
 
Knoller som avviker vesentlig fra sortens typiske form slik at bruksverdien reduseres, og vekstsprekker dypere enn 5 mm.
e.  Skurv (unntatt sølvskurv)

5

Angrep av flatskurv som dekker mer enn 20 % av knollens overflate. Angrep av vorteskurv, blæreskurv og svartskurv som dekker mer enn 10 % av knollens overflate.
f.  Sølvskurv

15

Angrep av sølvskurv som dekker mer enn 30 % av knollens overflate.
g.  Indre defekter

2

Rustflekker som skyldes jordboende virus.

Sum av a–e kan maksimalt være 6 vekt-%.