Settepoteter
fra NORGRO
- grunnlaget for et godt resultat
Skip Navigation Links

Fakta om settepotet

Krav til varekvalitet

"Forskrift om settepotet" har spesifisert kravene til varekvalitet ved omsetning av sertifiserte settepoteter, og NORGRO AS følger disse kravene i gjennomføringen av vår varekontroll....

Sertifiserte settepoteter

Det finnes flere viktige grunner til å gjøre regelmessige innkjøp av sertifiserte settepoteter. Faglig dyktighet og nye, friske, sertifiserte settepoteter er de to viktigste forutsetninger for å lykkes i potetproduksjon....

Kontroll av varekvalitet

Varekvalitet er særdeles viktig i omsetningen av sertifiserte settepoteter da disse danner grunnlag for mange potetavlinger og mange produsenters økonomi. Varekvalitet er derfor noe som NORGRO tar på alvor, og vi gjør vårt ytterste for å levere en kv...