Settepoteter
fra NORGRO
- grunnlaget for et godt resultat
Skip Navigation Links

Kontroll av varekvalitet

Publisert:   11/17/2020      av   Asbjørn Moen
Varekvalitet er særdeles viktig i omsetningen av sertifiserte settepoteter da disse danner grunnlag for mange potetavlinger og mange produsenters økonomi. Varekvalitet er derfor noe som NORGRO tar på alvor, og vi gjør vårt ytterste for å levere en kvalitet som tilfredsstiller kravene definert i "Forskrift om settepoteter", men også våre kunders forventinger.

Settepotetpartiene våre følges opp i løpet av vekstsesongen av engasjerte og dyktige produsenter som har settepotetproduksjon som sin spesialitet. Varekontrollen består så av en individuell vurdering av alle settepotetpartier hver høst, etter innhøsting. Endelig varekontroll av ferdig sorterte partier foretas under sortering og før utlevering om våren. Resultatene fra disse prøvene viser hvorvidt partiene holder kravene for sertifiserte settepoteter eller ikke, og eventuelle korrigeringer i sortering gjøres ut i fra prøveresultatene. Videre danner prøvene grunnlag for kvalitetsbetaling til våre leverandører.

Settepoteter er en levende vare, og det vil derfor kunne forekomme variasjon i forhold til hvordan settepotetene ser ut under sortering og hvordan de ser ut en måned senere. En del lagersykdommer vil for eksempel kunne forverres etter sortering og levering, dersom settepotetene blir stående en stund før de settes i bakken. I slike situasjoner forsøker vi alltid å imøtekomme kundene våre slik at vi får løst situasjonen på best mulig måte.