Settepoteter
fra NORGRO
- grunnlaget for et godt resultat
Skip Navigation Links

..for å bevare kvaliteten

Publisert:   11/17/2020      av   Asbjørn Moen
Dersom settepoteten skal leveres tidlig, må den også sorteres tidlig. Jo lengre tid det går fra sortering til setting, jo større sjanse er det for at kvaliteten kan påvirkes av dette. Her er det store sortsforskjeller - ”robuste” sorter tåler mye.

Leveringstidspunkt

Optimalt leveringstidspunkt er:
• ved lysgroing: 2 mnd før planlagt setting
• ved ikke lysgroing: ca 3 uker før planlagt setting

Ved mottak av varen

• Åpne emballasjen umiddelbart
• Kontroller kvaliteten
• Behandle settepotetene skånsomt

Storsekk og 25 kilos sekk på pall er kun transportemballasje!

Ved reklamasjon

Reklamasjon på mottatt vare gjøres til den salgsavdelingen som har sendt varen. Dette er enten salgsavdelingen for Sør- og Østlandet ved Knut Erling Røhnebæk på telefon 995 46 502,  eller salgs-avdelingen for Vestlandet, Midt- og Nord-Norge ved Øystein Nilsen på telefon 74 28 27 59, 95723146

Lagring frem til lysgroing/varmebehandling/setting

• I rene lysgroingskasser / kasser
• I et mørkt lager
• Ved temperatur på 3–4oC
• Ved 98% relativ luftfuktighet
• Hold temperaturen jevnt stabil for å unngå kondens!