Settepoteter
fra NORGRO
- grunnlaget for et godt resultat
Skip Navigation Links

Gode råd

..for å bevare kvaliteten

Dersom settepoteten skal leveres tidlig, må den også sorteres tidlig. Jo lengre tid det går fra sortering til setting, jo større sjanse er det for at kvaliteten kan påvirkes av dette. Her er det store sortsforskjeller - ”robuste” sorter tåler mye....