Settepoteter
fra NORGRO
- grunnlaget for et godt resultat
Skip Navigation Links

CERISA

Sein
En halvsein småpotetsort. Den er fastkokende med en sjelden god potetsmak. Sorten trenger lang modningstid for å få god skallkvalitet. Den har lang dvaletid og god lagringsevne. Sorten er svak mot tørråte og utsatt for flatskurv, sterk mot stengelråte. Ansetter svært mange knoller. Gjødsles moderat, men må ha god tilgang på fosfor for å fremme knollsetting. Benytt liten setteavstand, 17-20 cm.
Knoller: Langovale
Skallfarge: Rød
Kjøttfarge: Gul
Spiredvale: Lang
Koketype: Fastkokende
PCN resistens:
Tørråte: Svak
Foma:
Flatskurv: Middels
Sølvskurv:
Stengelråte:
Virus: