Settepoteter
fra NORGRO
- grunnlaget for et godt resultat
Skip Navigation Links

VAN GOGH

Halvsein
Halvsein matpotetsort med middels store ovale knoller. Sorten ansetter få knoller per plante, og gir liten småpotetandel. Relativt tett sette-avstand er viktig for å unngå overtørrelse og kolv. Sorten er utsatt for grønne knoller og krever dyrkingstiltak mot dette.Sorten er også noe utsatt for rust.
Knoller: Oval med middels dype øyne
Skallfarge: Gul
Kjøttfarge: Lys gul
Spiredvale: Lang
Koketype: Middels melen
PCN resistens: Resistent mot Ro1, 4 og 5
Tørråte: Svak på ris og knoller
Foma: Middels
Flatskurv: Middels / sterk
Sølvskurv: Middels
Stengelråte: Middels
Virus: Svak mot PVY