Settepoteter
fra NORGRO
- grunnlaget for et godt resultat
Skip Navigation Links

MANDEL KLON 6

Sein
Sein potetsort med tørrstoffrike knoller og en utsøkt matkvalitet. Mandel er svak mot de fleste viktige potetsjukdommer. Den omsettes i to varianter, klon1 og klon6. Klon1 benyttes mest i høytliggende dyrkingsområder og er mindre utsatt for blåfarging enn klon 6. Ved temperaturstress er sorten utsatt for blåfarging. Mandel har meget gode lagringsegenskaper.
Knoller: Lange, mandelformede knoller, grunne grohull
Skallfarge: Gul
Kjøttfarge: Lys gul
Spiredvale: Lang
Koketype: Melen
PCN resistens: Mottakelig
Tørråte: Svært svak på ris og knoller
Foma: Middels / sterk
Flatskurv: Middels
Sølvskurv: Middels
Stengelråte: Sterk
Virus: Svak mot PVA og PVY