Settepoteter
fra NORGRO
- grunnlaget for et godt resultat
Skip Navigation Links

GULLØYE

Sein
Gammel landsort med høyt tørrstoffinnhold og god matkvalitet. Gulløye er svak mot de fleste potetsjukdommer og sprekker lett under opptak. Regnes som en spesiell kvalitetssort for Nord-Norge.
Knoller: Små rundovale med middels dype øyne
Skallfarge: Lyse gul med røde partier rundt øynene
Kjøttfarge: Gul
Spiredvale: Lang
Koketype: Melen
PCN resistens: Mottakelig
Tørråte: Svært svak både på ris og knoller
Foma: Middels
Flatskurv: Svært svak
Sølvskurv: Middels
Stengelråte: Middels
Virus: Ekstremt svak mot PVA og PVY