Settepoteter
fra NORGRO
- grunnlaget for et godt resultat
Skip Navigation Links

PIMPERNEL

Sein
Nederlandsk svært sein matpotetsort som gir stor avling i de beste strøk av landet. Sorten er svært lagringssterk og den egner seg meget godt til matpotetsort på ettervinteren og på våren. Knollene sitter godt fast på stengelutløperne og sorten er utsatt for støtblått og enzymatisk mørkfarging i skrellet rå tilstand.
Knoller: Ovale / lange knoller med middels grunne øyne
Skallfarge: Mørk rød
Kjøttfarge: Sterk gul
Spiredvale: Lang
Koketype: Melen
PCN resistens: Mottakelig
Tørråte: Middels på ris og sterk på knoller
Foma: Sterk
Flatskurv: Svak
Sølvskurv: Svak
Stengelråte: Sterk
Virus: Middels mot PVA og PVY