Settepoteter
fra NORGRO
- grunnlaget for et godt resultat
Skip Navigation Links

KERRS PINK

Sein
Gammel skotsk matpotetsort med lys røde knoller med tverroval form og dype øyne. Sorten har god matkvalitet. Gror lett på lager og er svak mot blæreskurv.
Knoller: Tverroval med dype øyne
Skallfarge: Lys rød
Kjøttfarge: Hvit
Spiredvale: Kort
Koketype: Melen
PCN resistens: Mottakelig
Tørråte: Svak på ris og knoller
Foma: Sterk
Flatskurv: Svak
Sølvskurv: Middels
Stengelråte: Svak\middels
Virus: Resistent mot PVA og middels mot PVY