Settepoteter
fra NORGRO
- grunnlaget for et godt resultat
Skip Navigation Links

SOLIST

Tidlig
Tysk,svært tidlig matpotetsort. Tidlighet på nivå med Juno. Spiretreg til tidlig sort å være. Middels knollantall, jamne knoller. Trenger jamn og god tilgang på fuktighet.Ujamne vekstforhold gir misvekst. Markerte lenticeller, særlig hvis den blir stående lenge i bakken etter vekstavslutning
Knoller: Rund / Rundovale med grunne øyne
Skallfarge: Gul
Kjøttfarge: Lys gul
Spiredvale: Lang
Koketype: Kokefast
PCN resistens: Resistent mot Ro1
Tørråte: Svak på ris og middels på knoller
Foma: Middels
Flatskurv: Middels / sterk
Sølvskurv: Middels / svak
Stengelråte: Middels\svak
Virus: Svak mot PVY